KVKK UYUM BEYANI – [Hatice Çerkesli]

  1. Veri Sorumlusu: [Hatice Çerkesli], Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumlu olarak belirlenmiş bir veri sorumlusu olarak görev yapmakta ve bu sorumluluğun gerektirdiği tüm yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.
  2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi: [Hatice Çerkesli], kişisel verileri yalnızca yasalara uygun bir şekilde ve belirli amaçlar doğrultusunda toplar ve işler. Bu verilerin güvenliği ve gizliliği için gerekli teknik ve organizasyonel önlemler alınmaktadır.
  3. Veri Güvenliği: Fiziksel, teknik ve idari güvenlik önlemleri, kişisel verilerin yetkisiz erişime, değiştirilmeye, yayılmasına veya yok edilmesine karşı korunmasını sağlamak için uygulanmaktadır.
  4. Veri Sahiplerinin Hakları: KVKK tarafından tanınan veri sahiplerinin haklarına saygı gösterilmekte ve bu hakların kullanılması için gerekli olan süreçler şeffaf bir şekilde sunulmaktadır. Veri sahipleri, kişisel verileriyle ilgili haklarını kullanmak için [Hatice Çerkesli]’ye başvurabilirler.
  5. Personel Eğitimi: [Hatice Çerkesli]’nin çalışanları, KVKK konusunda düzenli olarak eğitilmekte ve kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık oluşturmak için çaba göstermektedir.

Bu beyan, [Hatice Çerkesli]’nin KVKK’ya uyumlu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusundaki taahhüdünü ifade etmektedir.